• A fehérvárcsurgói Kastély

  • Pesti Vigadó

  • Kisbér

  • A kisnánai vár

  • Halászbástya felújítása

Középületek, műemlékek

A Gödöllői Királyi Kastély egyes ütemeinek megvalósítása


A Gödöllői Királyi Kastély Magyarország egyik legjelentősebb és egyben leglátogatottabb kastélya. Az épületegyüttes építése I. Grassalkovich Antal gróf megbízásából 1735-ben kezdődött. A kastély ezt követően több bővítésen, átalakításon ment keresztül, majd mai is látható formáját a XIX. század elején nyerte el. 
A komplexum nyolcszárnyú főépületén kívül létesült itt templom, lovarda, fürdőház, és virág- és narancsház valamint egy hatalmas park. A gödöllői kastélyt a kiegyezés után az országgyűlés a mindenkori magyar uralkodó pihenőrezidenciájául jelölte ki. Ferenc József és IV. Károly hosszú hónapokat időzött Gödöllőn, de főleg Erzsébet királyné tartózkodott itt szívesen. A két világháború között az épületet Horthy Miklós számára rendezték be. Ő és családja főleg a nyári hónapok alatt időztek a kastélyban. Ekkor épült a 3-mas szárnyhoz kapcsolódóan egy óvóhely. Az épületegyüttes 1945 után fokozatos pusztulásnak indult. A gyönyörű termekben szociális otthont, szükséglakásokat rendeztek be a kastélyparkot pedig felszabdalták.

Az 1980-as években kezdődött meg a kastély kiürítése, 1986-ban pedig elkezdték a legszükségesebb állagmegóvási munkákat. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a kastély történetét, építési periódusait feltérképező művészettörténeti feltárások, kutatások. A főépület felújítási munkái 1998-ban fejeződtek be a Barokk színházé pedig 2003-ban.

Az 1-es és 2-es szárny és a felsőpark rekonstrukciója 2010 nyarán fejeződött be. A Sz-építők Kft. a rekonstrukció során a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából lebonyolítási munkákat folytatott, ugyancsak munkatársaink végezték az EU elnökség helyszíneként szolgáló Lovarda és istálló beruházás előkészítését és tervfelülvizsgálatát.

További információ: http://www.kiralyikastely.hu


Halászbástya felújítása, étterem kialakítása


A Halászbástya épületegyüttese a Várhegy keleti peremén, a XVIII. századi várfalak felhasználásával épült 1895 és 1902 között, Schulek Frigyes tervei szerint. Egyedileg védett műemlék, az UNESCO Világörökség kulturális javak jegyzékébe felvett terület része.
Az északi bástya része a három szint magas „Híradástorony”, a hozzá kapcsolódó keleti és északi folyosó, valamint az „Őrtorony”. 1923. óta itt volt a Fővárosi Múzeum Kőemléktára.
Az 1967-69-es felújítás során alakították ki a több évtizedig itt működő Halászbástya Éttermet, amely a 2000-es évek elején zárt be.

Az együttes üzemeltetésére és a belső terek felújítására a Magyar
Halászbástya Étteremüzemeltető Kft. hosszú-távú bérleti szerződést kötött a Budavári Önkormányzattal. A bérleti szerződésben meghatározott külső felújítási munkálatok 2008 tavaszára elkészültek, az étterem 2010 őszén megnyílt.


Rácz Fürdő rekonstrukciója és Szálloda építés

A mai Rác fürdő helyén az első „dagonyázó” sárfürdő a XVI. században létesült. Ugyan akadtak, akik ezen a helyen remélték megtalálni Mátyás király fürdőházát, ám a feltárások ezt nem igazolták: a királyi fürdő az Ördögárok túloldalán, a Duna irányában lehetett, míg az árok innenső felén a Budát elfoglaló törökök létesítettek a kevésbé tehetősek számára közfürdőt.

Az ólomtetejű építmény túlélte Buda visszafoglalását, s a barokk korban átépítve, új szárnnyal, épületrészekkel jelentősen kibővítve, a kupolát egy épület belsejébe foglalva továbbra is fürdőként hasznosították.

A Fürdő rekonstrukció és szálloda építés több tulajdonos, tervező és üzemeltetőváltás mellett 2003-2010-ig húzódott, az érdemi munkák elvégzése 2006-ban kezdődött meg. A létrejött több mint 14000 négyzetméteres létesítmény igazi kuriózum.


Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum székhely kialakítása

A hamarosan újra költöző Múzeum legutóbbi  székhelyének kialakítása szoros határidővel, az általunk lefolytatott közbeszerzési eljáráson kiválasztottkivitelezővel, mintegy 70 nap alatt, közel 150 millió forintból, cégünkáltal végzett műszaki ellenőrzés és lebonyolítás mellett valósult meg.

Ama is álló műemléki védettséget élvező lakóépület eredetije 1869-rekészült el, Schusbek Pál építőmester közreműködésével. A napjainkbanmár a Múzeumnak is helyet adó épület az évek során több átalakításonesett át.
A Múzeum a Szent István térre néző lakóház belső udvarafelől, a ház középtengelyében nyíló főbejáraton át, valamint a régibank bejáratán keresztül közelíthető meg.

Aföldszinti kiállítóterekbe a kávézó-hallon keresztül vezet az út. Aföldszinti bejárati részből a látogatók két irányban indulhatnak: azingyenes állandó kiállítás megközelítéséhez szolgáló, újonnankialakított lift és a felújított lépcső valamint mosdók felé, vagy azideiglenes kiállítás(ok) irányába, illetve a mobil válaszfallalleválasztható – színpaddal ellátott - rendezvényterem felé.

Aföldszinten a kiállító terem két kisebb, illetve három helyiségreosztható: mintegy 100 fős előadó, vagy két kisebb 50-50 fős teremre éskiállító teremre.

További információ: www.mkvm.hu


Pesti Vigadó rekonstrukció

Külső homlokzati felújítás

A2005-ös évben sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításával megkezdettmunkánk eredményeként a 2006-os évben megkezdődött a műemlékivédettségű Pesti Vigadó rekonstrukciója a külső homlokzatok felújításimunkáival. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés során cégünka műszaki ellenőri és lebonyolítási feladatokat látja el.
1859-64között épült a romantikus középület, Feszl Frigyes tervei alapján. Ahelyreállítás szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a Vigadóegyike volt Pest első középületeinek, mely kőborítást kapott. Ahomlokzati épületplasztikákat neves szobrászok, Alexy Károly,Marschalkó Károly, Stróbl Alajos és mások készítették.

A 244 millió forintos ajánlati áron indult kivitelezés a belső tereketcsak a külső nyílászárók cseréje, illetve a főhomlokzati két erkélymegerősítése által, a szükséges minimális mértékben érintik. Az oldalsóvakolt homlokzatok és a kő burkolatú főhomlokzat –összesen mintegy1300m2, illetve 2000m2 felületen - végleges átadására a földszinti és afőhomlokzati nyílászárók beépítése után, a 2007-es év első felébenkerült sor.

Belső terek felújítása

A 2009-os évben elkészült szerkezetépítési munkák folytatásaként a 2011-as évben megindul a gépészeti munkák folytatása mellett belső terek felújítása is.

 

További információ: www.vigado.hu


Fehérvárcsurgó

Fejér megye északnyugati részén, Székesfehérvártól 15 km-re található Fehérvárcsurgó. A település legismertebb nevezetessége a Károlyi-kastély a magyar állam tulajdonában álló műemlék épület, melynek használati joga 1997 óta a gróf Károlyi György által – nagyapja gróf Károlyi József emlékére - létrehozott Károlyi József Alapítványt illeti.

A Károlyi-kastély 1844-ben épült késő klasszicista stílusban, melyet 45 hektáros park övez. A kastély felújítása folyamatosan zajlik, összességében 1,5 milliárd forintos előirányzattal. Cégünk a felújítási munkák megkezdése óta az FKKF Zrt-nek a fővállalkozó (Nemes és Társai Kft) munkájának irányításával folyamatosan végez műszaki irányítást.

További információ: http://www.museum.hu/search/museum.asp?ID=1188


Veli Bej fürdő

Az Irgalmasok Veli Bej törökfürdője  (II. Árpád fejedelem út) 

A felújított fürdő 2011 elején nyílik meg. Csodálatos atmoszféráját mindenkinek meg kell ismernie. A beruházás itt sem volt mentes a buktatóktól, a kivitelezést megkezdő cég csődbe ment, a folytatás során ismeretlen forrásra bukkantunk.

 

 

 


Szépművészeti Múzeum - Homlokzat-felújítás

Az 1906-ra Schickedanz Albert és Herzog Fülöp tervei alapján megépült eklektikus műemlék épület teljes homlokzat-felújításának műszaki ellenőrzését és lebonyolítási munkáit végezte cégünk a2005-2006-os év folyamán, a folyamatosan működő múzeumi funkciók mellett. A kivitelezés végére nettó 552 millió forint összegből megvalósult munkák a tagolt épület összes homlokzati felületét érintették: a Hősök tere felé néző három templomtestet és a köztük lévő alacsonyabb összekötő szárnyakat, valamint az Állatkert felől csatlakozó egy-, néhol kétemeletes szintekből álló Képtári tömböt, a közrefogott belső udvarokkal együtt.

A kiírás szerinti, mintegy 10 000 m2 kő és vakolt homlokzati felületek felújításával, illetve a korábbi ütemben elkészült Városliget-Állatkert felőli homlokzati szakasz festésével együtt a korábbi ütemek által még nem érintett nyílászárók korszerűsítése is megtörtént az esővíz elvezetők fagymentesítésével és a galambvédelem további kiépítésével.

A Múzeum főbejárati portikuszában a közintézményekben kötelező akadálymentesítés kezdeti fázisaként mozgássérült lift került kialakításra.

További információ: www.szepmuveszeti.hu


Díszvilágítás

A Szépművészeti Múzeum meglévő díszvilágítása mintegy 10 éve épült. A világítási koncepciót a teljes épületre kiterjedően gondolta át a megrendelő, mivel az esti látvány csak részlegesnek volt nevezhető, illetve a korábbi díszvilágításnak két gazdája is volt.

Az új koncepció első szakasza 2006-ban a Hősök tere felőli tagolt főhomlokzat látványvilágítása, mely folyamatos műszaki ellenőrzésünk és lebonyolításunk mellett összesen ötvennégymillió forintból valósult meg.
Az épület építészetileg gazdagon tagolt felületeit, oszlopcsarnokait, timpanonjait és pilasztereit, szoborfülkéit, attikáit, stb. az építészeti elemek helyi megvilágításával, az épület teljes esti képét mozaikszerű megvilágítással alakítottuk ki.

További információ: www.szepmuveszeti.hu


Klimatizálás

A Szépművészeti Múzeum kiállítási csarnokaira vonatkozó - korábban megtorpant - felújítási koncepcióterv folytatásaként 2005. év végére elkészültek a Ion belső udvart körülölelő helyiségcsoportokban (Magyar I. II. terem, Pergamon csarnok, Ion átjáró, Ion csarnok) a klimatizálást igénylő kiállítások fogadására alkalmas terek kivitelezési munkái.

A több mint 250 millió forintból megvalósított feladat végrehajtásánál adottság volt, hogy a műemlék épület rekonstrukciója e területeken már befejeződött, így fokozott figyelmet kellett fordítani a műemlékileg védett környezet megóvására, mely követelmény a padlóburkolatok, falfelületek, fa nyílászárók, nyíláskeretek, díszítő tagozatok, valamint a díszítőfestés teljes körét érintette.

A klimatizáláshoz kapcsolódó építési-szerelési feladatok végrehajtását - az általunk végzett műszaki ellenőrzés és lebonyolítás mellett - a magas látogatottságú Múzeum üzemelési, nyitvatartási rendjéhez igazodóan, részletes organizációs, ütemezési és biztonsági terv alapján végeztük.

További információ: www.szepmuveszeti.hu


 „Van Gogh Budapesten” időszaki kiállítás

A 2006-os évben alapításának 100. évfordulóját ünneplő Szépművészeti Múzeum kiemelkedő jelentőségű időszaki kiállításának installációs munkái megközelítőleg 140 millió forintból készültek el. Cégünk a munkák lebonyolítását és műszaki ellenőrzését végezte, melynek során a „Van Gogh” feliratú főbejárati portikuszból az előcsarnokon, a művész életét bemutató installációkkal és az egységes bevonatú bútorokkal ellátott Márványcsarnokon és Reneszánsz csarnokon át jutunk a kiállítási térbe vezető zsiliphez.

A Van Gogh kiállításra a holland biztonságtechnikai szakemberek által kért légtechnikai és biztonsági zsilipeken keresztül lehet be- és kilépni, illetve a kiállítási terek nyílászáróit acélszerkezetű takarással kellett lezárni.

A kiállítási terekben a festő világhírű műveit, életrajzi tablóját, leveleit, a festő művészetére nagy hatással lévő „előzményeket”, japán fametszeteket az alkalmazott, nehezen éghetőre impregnált installációkon helyezték el az előírások szerinti legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően.

További információ: www.szepmuveszeti.hu