• A fehérvárcsurgói Kastély

  • Pesti Vigadó

  • Kisbér

  • A kisnánai vár

  • Halászbástya felújítása

MÁV Kórház, Szolnok

A Közbeszerzési Értesítő 84. számában 16900/2011 számon megjelent a MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok energetikai rendszerének korszerűsítésének (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0162, és a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0023) pályázata. A Hirdetményt és a dokumentációt ajánlatkérő módosította, így a beadási határidő 2011.08.25, a kivitelezési határidő 2012. június 30.


Ajánlattevő feladata a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet energetikai rendszereinek korszerűsítéséhez szükséges tervezési és kivitelezési tevékenység teljes körű elvégzése, ezen belül különösen, de nem kizárólagosan:
• Az energetikai korszerűsítés során megszüntetésre kerül a központi gőzellátás, a meglévő 3 db gőzkazán közül 2 db melegvízre történő átalakításával. A szakaszos üzemű sterilizáló berendezés üzeméhez szükséges gőzt, 4 db villamos fűtésű gyors gőzfejlesztő fogja biztosítani. Ezen túlmenően a konyhai gőzellátás igénylő berendezések helyére, új földgáz tüzelésű berendezések épülnek be és a klima berendezések átállításra kerülnek melegvízre. Ezzel együtt felújításra kerül használati melegvíz vezetékek és a pincei fűtési vezetékek szigetelése.
• 951 db öntöttvas radiátorát cseréje és a radiátorok termosztatikus szabályzókkal való ellátása A fűtési rendszer szabályozására új épület felügyeleti rendszer létesül.
• 1031 db összesen 3025 m2 felületű homlokzati nyílászáró cseréje
• A jelenlegi 240 kVA teljesítményű, olajos transzformátort cseréje 630 kVA teljesítményű száraz transzformátorra
• A kórházi épületek összesen 2150 m2 felületű födémeinek kiegészítő, utólagos hőszigetelése, illetve a csapadékvíz szigetelés felújítása, valamint szigetelés aljzatát képező deszkázat és fa tartószerkezet cseréje
• Komplett termál energiahasznosítás, a termelő kút fúrásától a visszasajtoló kútig, a két kút közötti összekötő vezetékekkel, valamint a termálvizet hasznosító új víz-víz üzemű 840 kW-os fűtési lemezes hőcserélők (egy üzemi egy tartalék) beépítésével és a működtetéshez szükséges villamos és irányítástechnikai berendezésekkel.
• Az energiahasznosítást és a fűtési rendszert szabályozó és vezérlő épületautomatika rendszer teljes körű tervezése és kivitelezése.
• A megvalósult rendszer beszabályozása és 30 napos üzempróbájának lebonyolítása.
Ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése, szakhatósági egyeztetése és jóváhagyatása. Ajánlattevő feladata a részére a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező dokumentációban található tanulmányterv alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével a kiviteli terv elkészítése a geotermikus termelőkút, és a primer hőhasznosító kör, valamint a hőhasznosítás szekunder körének és a kórházépület hőenergia ellátó rendszerének korszerűsítése, valamint az épület hőszigetelésének és nyílászáró cseréjének vonatkozásában, az alábbi példányszámban:
• 10 példány kiviteli tervdokumentáció (a szakhatóságnak benyújtandó példányokkal együtt)
• 2 példány digitális (CD/DVD) tervdokumentációt (egyik példányt pdf formátumban, másik példányt dwg formátumban).
Ajánlatkérő kiköti, hogy az elkészített tervdokumentációra vonatkozóan előzetes betekintési jogot kíván érvényesíteni, melyhez a tervező 1 pld komplett (végleges) kiviteli tervdokumentációt köteles számára átadni, a tervvel kapcsolatos Ajánlatkérői véleményezési lehetőségének biztosítása érdekében. A betekintési jog érvényesítése érdekében a Tervező köteles a tervdokumentációt annak a teljesítési határidejének lejárta előtt legalább 15 munkanappal korábban Ajánlatkérő részére átadni. Ajánlatkérői tervjóváhagyás nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető meg.
Az elkészítendő tervdokumentációkat a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0162 sz. pályázati útmutatóban, és ajánlati felhívásban foglaltak szerinti formátumban és előírásait figyelembe véve szükséges elkészíteni.
A tervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezéshez kapcsolódó alábbi részfeladatok elvégzésére:
- a szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatása. 
- amennyiben szükséges, felmérési tervek elkészítése.
- tételes tervezői költségbecslés a kiviteli tervekhez.
- a tervező a feladat elkészítése során köteles az Ajánlatkérővel folyamatosan egyeztetni.
- A feladat akkor tekintendő teljesítettnek, ha azt az Ajánlatkérő által kijelölt műszaki ellenőr javaslatára a projekt menedzser elfogadta.