• A fehérvárcsurgói Kastély

 • Pesti Vigadó

 • Kisbér

 • A kisnánai vár

 • Halászbástya felújítása

Műszaki ellenőrzés

A teljes körű lebonyolítás rész-feladataként végzendő műszaki ellenőri feladatok elsősorban az alábbiakból állnak: 

 • Építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzése
 • A kiviteli tervek ellenőrzése
 • A meglévő szerkezetek és berendezések védelme
 • Átalakításkor, bővítéskor az épület működőképességének megőrzése
 • Régészet és Restaurátori feladatok felügyelete
 • Napló vezetése
 • A teljesítések, pót- és többletmunkák elszámolása
 • A munkák átvétele, hiba-, és hiánylisták felvétele
 • Az átadás-átvételi eljárás
 • A megvalósulási dokumentáció ellenőrzése
 • A végelszámolási ár meghatározása
 • A garanciális bejárás

A műszaki ellenőr „ellenőrző listája”:

Ssz.

Tevékenység

 

Minősítés

Megjegyzés

Megfelel

nem felel meg

1.

Építési engedély meglétének vizsgálata

 

 

 

2.

A tervdokumentáció alaki, formai felülvizsgálata

 

 

 

3.

A tervdokumentáció tartalmi felülvizsgálata, javítása

 

 

 

4.

Munka pályáztatása

 

 

 

5.

Szerződés előkészítése, megkötése

 

 

 

6.

Munkaterület átadás átvétele

 

 

 

7.

Építési napló megnyitása, folyamatos ellenőrzése

 

 

 

8.

Beépítésre kerülő anyagok ellenőrzése

 

 

 

9.

Kivitelezői számlák, teljesítési igazolások igazolása

 

 

 

10.

Átadás átvételi eljárás lefolytatása

 

 

 

11.

Átadási dokumentáció ellenőrzése

 

 

 

12.

Építési napló lezárása

 

 

 

13.

Garanciális ellenőrzés lefolytatása